Naglar Salong Nordh

Kalendarium 2020

Nästa kursstart i Stockholm:

Nagelterapeutubildning Intensiv  5/10 – 2020

Pris 25,000 kr inkl, material

Lärare Caroline

08-442 31 06
0709-845655

nailacademy@icloud.com

Nästa kursstart i Malmö:

DtailZ AB :

Own Beauty:

Endast teknik kurser under hösten 2020

Bokas direkt med skolan

Nästa kursstart i Karlstad:

Nagelterapeutubildning Intensiv  
Kursstart 24 / 10 – 2020

Pris 25,000 inkl material 

Lärare Sari

054-15 15 58

0705-65 82 22

Nästa kursstart i Östersund:

Nagelterapeututbildning pågår

Nästa kursstart i Uppsala: